onsdag 17 oktober 2018

Miljöer som ger långsiktigt lärande

Arbetet med miljöerna fortsätter, att skapa platser där leken kan utvecklas kan ibland vara utmanande och ta tid. Som pedagog behöver man vara lyhörd och uppfinningsrik för att nå bästa resultat


Därför fortsätter vi fokusera på våra lärmiljöer över tid, Vi reflekterar i arbetslagen och försöker se vad som fungerar och vad som inte fungerar? Att konstatera att något inte fungerar räcker inte för oss, vi vill veta varför. Därför fortsätter reflektionen över tid.


En del miljöer är barnen med och skapar och andra skapar vi för att vi har en tanke eller ett specifikt syfte och vill sedan se hur miljön tas emot av barnen.


Oftast har miljöerna teman, som här ovan där temat är vatten.
Då använder vi specifika färger och material för att ge känslan av vatten. I karet kan man sedan fylla på vatten för att sluta cirkeln och ge en helhetsupplevelse som i sin tur ger ett långsiktigt lärande.


tisdag 18 september 2018

Utveckling av miljöerna

Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla våra miljöer. Pedagogerna har under sin reflektionstid fått söka inspiration och sedan delgett varandra både bilder på miljöer och tankar som kommit upp.
De har skapat tankekartor utifrån de idéer som de fått för att kartlägga sin vision.
Utifrån tankekartan och de inspirationsbilder som pedagogerna hittat på nätet har nya miljöer börjat växa fram.


Detta är rolleksrummet som börjat ta form. Det har kommit upp gardiner, bord har dukats, bilder på barnen i de olika kostymerna sitter uppe på väggarna och spisen har dukats upp med sushibitar och stekpannor.
Det vi strävar efter är miljöer som inspirerar barnen i deras lek och som skapar nya förutsättningar för den undervisning som vi i förskolan bedriver.

onsdag 15 augusti 2018

Pedagogiska miljöer

Höstens två verksamhetsutvecklingsdagar har gett synbara resultat.
Dessa två dagar har vi haft fokus på utvecklingsarbete och de pedagogiska miljöerna.
För barnen är miljöerna vi erbjuder viktiga, de stimulerar till utforskande och lärande, öppnar upp för relationer och samarbete som i sin tur är språkstimulerande. Förskolan arbetar efter målen i läroplanen och dessa ska vara synbara i våra miljöer.
Av dessa anledningar är vi, som förskola, måna om att ha väl genomtänka miljöer så att den verksamhet vi erbjuder är maximalt utvecklande.


Här finns ett bibliotek, i detta rum lyssnar barnen till sagoläsning, får vara med och välja böcker och kan ha en lugn stund med språket i fokus.


Även inne på avdelningarna finns böcker centralt som inspirerar och erbjuder en skön stund av läsning.
Att köra med bilar har stor betydelse för barns lärande. Det ryms mycket matematik i en stunds lek med bilar, vi pratar friktion (motståndet som olika underlag ger), hastighet, storlek och hur lutning kan göra att bilar kör ännu snabbare. Bilarna tävlar mot varandra, kör den stora snabbare än den lilla? Varför?


I rolleken omsätter barnen det de ser och upplever i livet och gör det begripligt för sig själva. De lär av varandra och upptäcker nya saker och samtidigt gör de en egen inre resa genom möjligheten att testa olika roller.
Vem är jag när jag klär ut mig till prinsessa och vem blir jag när jag är en superhjälte?


Våra miljöer behöver även vara tilltalande och genom att piffa och sätta upp bilder gör vi förskolan trivsam och varm, något som skapar grundtrygghet hos barnen.
måndag 6 augusti 2018

Nu kör vi igång hösten 2018!

Augusti är här och nu är sommarlovet slut.
Det innebär att bloggen är tillbaka igen och kommer uppdateras löpande.
Välkomna att följa oss!

onsdag 4 juli 2018

Sommarlov

Nu är sommaren här och bloggen tar sommarledigt.
Vi är tillbaka igen i augusti.

Välkomna åter!

tisdag 19 juni 2018

Grunden till det livslånga lärandet

Sommaren bjuder alltid på lite extra!
På amfiteatern på Lindängen spelas det varje vecka teater under sommaren. Denna är det fritt fram för alla att komma och titta på och dessa tillfällen tar pedagogerna tillvara på.

Det är inte bara en rolig och spännande utflykt, detta är ett fantastiskt tillfälle för språkutveckling.
Det talade språket i samband med de visuella intrycken förstärker språkinlärningen och ordförrådet utvecklas.
På vägen tillbaka till förskolan pratas det sedan vilt om upplevelsen de just varit med om, barnen sätter ord på sin upplevelse och språket stärks ytterligare.
Barnen kommer kanske på något som de inte förstod eller undrar över, en pedagog tar fram datorn och tillsammans googlar de på frågan. De läser fakta på nätet och utvecklar förståelsen för det de varit med om under dagen.
När barnen kommer hem på eftermiddagen berättar de allt ännu en gång, denna gången för sin familj som faktiskt inte var med. Då krävs det ytterligare språkkunskaper av barnen när de ska förklara det de sett för någon som inte var med. De måste vara sammanhängande, tydliga och berätta allt i rätt ordning för att alla ska förstå.
Så, en förhållandvis liten och rolig del av dagen blir för barnen det stora lärandet. Det är så förskolan fungerar, vi tar de små tillfällena och gör dem till lärsituationer för barnen som lägger grunden för det livslånga lärandet.

onsdag 13 juni 2018

Plantering

För att förstå kretslopp i naturen behöver vi få möjligheten att uppleva dem. Det finns många olika kretslopp, vårt eget liv är ett sådant, men det vi lättast kan visa barnen är resan från frö till växt.
Att ta processen steg för steg gör att barnen får en möjlighet att följa hela händelseförloppet och verkligen förstå på djupet.
Här börjar planteringen: Bönor.
Hur ser de ut, hur känns de, är de tunga, doftar de något???
Det finns mycket att upptäcka bara kring bönan i sig.Sedan kommer vi till själva planteringen.
Vad behöver en böna för att kunna växa?
Näringsriktig jord, vatten, syre och plats att växa. Ungefär som vi människor.
Här ger planteringen inte bara en förförståelse för växternas kretslopp utan även vårt eget.
 

Arbetet med plantering blir för barnen ett utforskande kring vad en växt behöver och det finns många sätt att ta reda på fakta kring detta. Dels sitter en del barn på praktisk erfarenhet från tidigare planteringar och som gärna delar med sig av denna och dels finns mycket information att hitta i böcker och på nätet. Att hjälpa barnen att söka sin egen fakta är en viktig del i deras undervisning.

När planteringen är klar återstår bara det uppmärksamma arbetet med att sköta om och tillgodose plantans behov så att den får förutsättningar att fortsätta växa.
För vad händer om vi inte gör det?
Ja, det är också en del i kretsloppet men även en del i lärandet.
En del saker förstår vi bäst efteråt då vi kan dra lärdom av det inträffade.

Miljöer som ger långsiktigt lärande

Arbetet med miljöerna fortsätter, att skapa platser där leken kan utvecklas kan ibland vara utmanande och ta tid. Som pedagog behöver man v...